Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovania odídencovi
18/2024 UA
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Maryna Zhytar
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovania odídencovi
19/2024 UA
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Tymur Zhytar
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovania odídencovi
20/2024 UA
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Sofia Zhytar
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovania odídencovi
21/2024 UA
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Milana Zhytar
20. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
20/2024
Doplnená
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet"
22/2024
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
29. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
23/2024
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
1. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-067/24 (ID: 24/2024)
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
7. Marec 2024
Memorandum o partnerskej spolupráci - podpora digitálnej transformácie vzdelávania
25/2024
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
18. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
27/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva
28/2024
0,00 € Jaf Holz Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov - stravné lístky
30/2024
0,00 € UP Dejeuner, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu - zo Školskej jedálne
SZ2024/BB1049 (ID: 31/2024)
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení súhlasu na jeho použitie
33/2024
0,00 € Mesto Detva Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
34/2024
0,00 € LUNIT s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku v sídle zamestnávateľa
36/2024
0,00 € DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku v sídle zamestnávateľa
37/2024
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe v sídle zamestnávateľa
38/2024
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku v sídle zamestnávateľa
39/2024
0,00 € BPP, spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
18. August 2023
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 08/2023
08/2023 (ID: 42/2023)
60,00 € SIAD Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen