Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
23/2022
160,00 € AIESEC Slovensko Stredná odborná škola drevárska
20. Február 2023
Zmluva č. D20230213_1 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
09/2023
200,00 € Disig, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
8. Február 2024
Zmluva č. D20240122_1 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
17/2024
200,00 € Disig, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Február 2024
Darovacia zmluva - obuv na snowboardovanie
21/2024
260,00 € Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene, n.f. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
14. Február 2024
Licenčná zmluva
7012402001 (ID: 19/2024)
371,90 € Mgr. Peter Kučera Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí licenčného oprávnenia na realizovanie rozvojového programu
10/2023
500,00 € OZ TEAM Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
4. November 2022
Darovacia zmluva
68/2022
558,80 € Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene, n.f. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
18/2022
644,90 € Gazdovské špeciality Bystriansky, s.r.o., r.s.p. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
64/2022
646,38 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Marec 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
14/2023
655,20 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. Január 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-034/24 (ID: 03/2024)
700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
58/2023
813,54 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. September 2022
Zmluva č. ZVP k /2/2022 o výpožičke nebytových priestorov
62/2022
955,52 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
14. November 2022
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
71/2022
1 050,29 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
15. Máj 2023
Kúpna zmluva
21/2023
1 236,00 € Fisher Slovakia, spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
07/01/2024/684/RO (ID: 01/2024)
1 440,00 € Pyroboss, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2023
19/2023
1 584,00 € Rimgal, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
7. November 2022
Kúpna zmluva
69/2022
Doplnená
1 700,00 € Rimgal, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
2/2023
1 791,50 € Selčianske, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
5. Február 2024
Darovacia zmluva
11/2024
2 256,00 € Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene, n.f. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen