Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Kúpna zmluva
29/2022
8 845,00 € Gazdovské špeciality Bystriansky s.r.o., r.s.p. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie Mäsa a mäsových výrobkov
17/2022
9 631,68 € Domäsko, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Marec 2023
Sponzorská zmluva
12/2023
10 000,00 € Kronospan Foundation Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
21. December 2023
Nájomná zmluva
65/2023
10 500,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen O2 Networks s.r.o.
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
05/2024
13 800,00 € Travel to Slovakia, s.ro. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Október 2023
Rámcová dohoda
27/2023
14 963,00 € GM plus s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Február 2024
Rámcová dohoda
18/2024
15 183,00 € GM plus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. Júl 2023
Obstaranie technológie pre Strednú odbornu školu Drevársku Zvolen - IROP
18/2023
18 172,61 € KVANT spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie mlieka a mliečn. výrobkov
12/2022
18 367,26 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. August 2022
Rámcová dohoda
31/2022
Doplnená
20 770,06 € GM plus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k dohode 11/08/2021
11/2022
21 746,32 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
1. Február 2024
Rámcová dohoda
10/2024
22 760,40 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
37/2022
23 372,56 € Domäsko, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
1/2023
24 166,90 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
1. Február 2024
Rámcová dohoda
08/2024
24 900,53 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Október 2023
Rámcová dohoda
59/2023
25 579,92 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
33/2022
Doplnená
28 253,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
8. Február 2024
Rámcová dohoda
16/2024
25 775,47 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok. č 1 k rámcovej dohode zo dňa 13/08/2021
10/2022
26 747,95 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na : Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu Erasmus+
27/2022
27 640,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen