Centrálny register zmlúv

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Chránená dielňa
02/22
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
poverenie
03/22
0,00 € dr. Hetey Ágota Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
zmluva o poskytovaní balíčka služieb
04/22
0,00 € Komensky, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
balíček služieb
08/22
0,00 € Komensky, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
07/22
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
06/22
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
09/22
0,00 € Štefan Kún Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
oprava MŠ
10/22
0,00 € MERIT group, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k zmluve
12/22
0,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k zmluve
13/22
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
zmluva o VO
16/22
0,00 € Mesto Rožňava, školy Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
nájomná zmluva
15/22
0,00 € BEMIFO športový klub Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Dodávka elektriny
22/22
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej zmluve
23/22
0,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Kolektívna zmluva 2023 - 2027
01/2023
0,00 € Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k dohode UPSVaR Rožňava 02/2023
03/2023
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Dohoda UPSVaR Rožňava
02/2023
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_122
07/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_637
06/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_183
05/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava