Centrálny register zmlúv

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Dodatok č 4 k ZoD č. 1669/2022 - KD Kopánka - rekonštrukcia
61/2023
-95 560,57 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
4. Júl 2023
Dodatok č. 5 k ZoD č. 166/2022 - KD Kopánka - rekonštrukcia
105/2023
-53 459,17 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
23. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
23/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
1. Máj 2022
Zmluva o výpožičke - výpožička hnuteľného majetku - mobilného pódia
33/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
53/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
24. Máj 2022
zmluva - sprostredkovanie predaja vstupeniek Radničné hry
59/2022
0,00 € Trnava Tourism Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
24. Máj 2022
zmluva - Bažant kinematograf 2022
60/2022
0,00 € MANA s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
31. Máj 2022
zmluva o sprostredkovaní predaja
58/2022
0,00 € Trnava Tourism Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci - zabezpečovanie aktivít komunitnej klubovne v KD Modranka
69/2022
0,00 € DIAMANT Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci - zabezpečovanie aktivít komunitnej klubovne v KD Modranka
69/2022
0,00 € DIAMANT Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci - premietanie filmov
71/2022
0,00 € ENGO, s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
24. Jún 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
74/2022
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Slovenské hudobné fórum, o.z.
29. Jún 2022
Zmluva o spolupráci - Garden party na korze
81/2022
0,00 € Petra Malovcová Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
6. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
82/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
10. Júl 2022
Zmluva na podporu rozvoja kultúry a kultúrnej infraštruktúry v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na území mesta Trnava
88/2022
0,00 € Mesto Trnava Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
2. August 2022
Zmluva o krátkodobom nájme - Mestský amfiteáter
113/2022
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA (skrátenie AWPC - Slovakia)
9. August 2022
ZMLUVA-predajvstupeniek-RozlúčkasLetom-Trnavaourism
117/2022
0,00 € Trnava Tourism Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
2. September 2022
Zmluva o spolupráci - predaj vstupeniek
154/2022
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Peter Zvonár - JANPET light
6. September 2022
zmluva - Ľudová veselica
155/2022
0,00 € All Marketing s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
21. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 17.8.2022 - KD Modranka
164/2022
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko fyzická osoba