Centrálny register zmlúv

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci - propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v meste Trnava
19/2024
720,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Trnavské osvetové stredisko
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci - propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v meste Trnava
20/2024
1 080,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci - propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v meste Trnava
15/2024
720,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci - propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v meste Trnava
16/2024
720,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Trnava Tourism
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci - propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v meste Trnava
17/2024
720,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Trnavská produkčná s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových prietorov - KD Kopánka
14/2024
25,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko fyzická osoba
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Kopánka
13/2024
340,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Klub tanečného športu TYRNAVIA
19. Február 2024
Zmluva o spolupráci - propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v meste Trnava
10/2024
360,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Nádvorie s. r. o.
19. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Kopánka
11/2024
2 720,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Crazy family - studio 2 s.r.o.
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby - montáž, údržba a záručný servis EZS - Mestský amfiteáter
12/2024
1 550,96 € Pavol Bottek ml. - PDP ALARM Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Modranka
9/2024
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka
7. Február 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - výlepy propagačných materiálov
8/2024
5 000,00 € Marta Šušlová Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
1. Február 2024
KD Kopánka - Snare bubon
5/2024
0,00 € Stanislav Kociov Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800 402 6085 - zmena sublimitov poistného plnenia
6/2024
0,00 € ČSOB Poisťovňa a.s. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 9/2023 - poskytovanie tlačiarenských služieb
7/2024
0,00 € RAPOS s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
30. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Modranka
4/2024
110,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko fyzická osoba
26. Január 2024
Poistná zmluva č. 800 402 6085
290/2023
36 780,20 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Modranka
3/2024
658,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Združenie rodičov a priateľov školy
18. Január 2024
zmluva - LH Vieska - R. Spevák
1/2024
350,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Rastislav Spevák
18. Január 2024
zmluva - L. Zvara, Fašiangy
2/2024
250,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Neuvedené