Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
316/2024
9 955,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
27. November 2023
Kúpna zmluva
1040/2023
9 912,00 € 1. Marta Baniarová, 2. Augustín Mokrý, 3. Milan Šturcel, 4. Juraj Kurtiš, 5. Silvia Gregorová Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie kompostárne na rok 2024
1089
9 782,25 € Premium Insurance Company Limited Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie kompostárne na rok 2024
1089/2023
9 782,25 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
11. Máj 2022
Potraviny - mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky do MŠ
2022_0282
9 645,20 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Prievidza
9. Apríl 2024
Dohoda 24/12/060/97 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
165/2024
9 418,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Mesto Prievidza
9. November 2023
Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul.S.Chalupku a Ul. J. Kráľa
621/2023
8 993,44 € Mesto Prievidza značenie.sk, s.r.o.
26. September 2023
Zmluva o dielo" Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ulici S. Chalupku a Ulici J. Kráľa v Prievidzi"
860/2023
8 853,99 € značenie.sk, s.r.o. Mesto Prievidza
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Športový klub Fitness Free Prievidza
814/2022
8 851,00 € Mesto Prievidza Športový klub Fitness Free Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1115/2023
8 851,00 € Mesto Prievidza Športový klub Fitness Free Prievidza
11. Máj 2022
Potraviny - živočíšne, rastlinné oleje a tuky do MŠ
2022_0284
8 819,28 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Prievidza
11. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní fin. príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi soc. služby
2023_0796
8 800,00 € Sýkora, n.o. Mesto Prievidza
1. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
23/12/060/21
Doplnená
8 558,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Mesto Prievidza
9. November 2023
Dohoda č. 23/12/060/21
201/2023
8 558,04 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
357/2023
8 250,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
20. September 2022
Vykonanie odborných prehliadok, skúšok prenosných elektrospotrebičov a veľkokuchynských el.spotrebičov v objektoch MŠ a ŠJ Clementisa, MŠ a ŠJ Gorkého, MŠ a ŠJ Cyrila, MŠ a ŠJ Mišíka, MŠ a ŠJ Mišúta, MŠ a ŠJ Matušku, MŠ a ŠJ Benického, MŠ a ŠJ Krmana, ...
578_2022
8 052,00 € Humont s. r. o. Mesto Prievidza
22. September 2022
Zmluva o spolupráci - Nestlé Slovensko s.r.o.
2022_582
8 000,00 € Nestlé Slovensko s.r.o. Mesto Prievidza
2. November 2023
projekt EKOROK s Nestlé Slovensko s.r.o.
2023_0966
8 000,00 € Nestlé Slovensko s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
projekt EKOROK s Nestlé Slovensko s.r.o.
966/2023
8 000,00 € Nestlé Slovensko s.r.o. Mesto Prievidza
30. September 2022
Kúpna zmluva č. 18/22
601/2022
7 975,00 € Mesto Prievidza Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o.