Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva - predaj mobilného telefónu
213
0,00 € Mesto Prievidza Alena Ftoreková
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva - predaj tlačiarne
214
0,00 € Mesto Prievidza Jaroslav Franc
4. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí príspevku
215/2022
0,00 € Mesto Prievidza Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza
5. Apríl 2022
Dodatok č.2 k ZoBZoZVB - Kielarovci
216/2022
0,00 € mesto Prievidza Ing. Vladimíra Kielarová, Dalibor Kielar
5. Apríl 2022
ZoVB Hudecoví
217/2022
0,00 € Mesto Prievidza Roman Hudec, Simona Hudec
7. Apríl 2022
Zmluva o užívani č. 1/2022
220/2022
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o. ) Mesto Prievidza
7. Apríl 2022
Dohoda o úhrade nákladov spojených s poskytnutím ubytovania odídencom
221/2022
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o. ) Mesto Prievidza
7. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 05/22 - Pavel Podolec
222/2022
0,00 € Pavel Podolec Mesto Prievidza
13. Apríl 2022
Dodatok č. 2 - 227/2022
227/2022
0,00 € Ing. Peter Šimrák - ATELIÉR INAK Mesto Prievidza
22. Apríl 2022
Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015
238
0,00 € Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Mesto Prievidza
26. Apríl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (MŠ Benického)
228/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (MŠ Clementisa)
229/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (MŠ Gorkého)
230/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (MŠ Krmana)
231/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (MŠ Matušku)
232/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu - Emako, s.r.o.
235/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO vani KO
236/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
26. Apríl 2022
Dodatok č. 21
238/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
28. Apríl 2022
Čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti - Skládka TKO Ploštiny
257/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Prievidza
28. Apríl 2022
Zmluva o čistení odpadových vôd - Skládka TKO Ploštiny
258/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Prievidza