Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 402/2022 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Zmluva o dielo č. 402/2022
234 476,00 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
28. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb v odpadovom hospodárstve (BRO)
1121/2023
228 000,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
5. Máj 2023
Dodatok č.1 ku ZoD č. 750/2022/2.4.1 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza"
405/2023
227 159,11 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
7. December 2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza (časť 2 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Prievidza)."
750/2022
214 642,94 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rok 2024
105/2024
172 200,00 € Mesto Prievidza HARMÓNIA, nezisková organizácia
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071CHI7
2023_0270
171 569,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071CHI7
270/2023
171 569,80 € Mesto Prievidza Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. Máj 2023
Zmluva o dielo „Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Prievidza, Ul. P. Dobšinského“
443/2023
164 190,96 € TRANSTAV TT s.r.o. Mesto Prievidza
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza
815/2022
Doplnená
299 994,00 € Mesto Prievidza Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.
16. August 2022
Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov - SO 01 Strecha A+B
501/2022
157 424,42 € LEMAS spol. s. r. o. Mesto Prievidza
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre projekt "Manažment údajov mesta Prievidza"
585/2023
155 976,00 € MIM, s.r.o. Mesto Prievidza
25. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác: "Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov - SO 01 Strecha A+B"
730/2022
149 523,10 € LEMAS spol.s.r.o. Mesto Prievidza
27. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác "Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V.Benedikta v Prievidzi"
663/2022
141 255,18 € AGRICOLO s.r.o. Mesto Prievidza
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
29/2024
140 259,60 € DE BAARS SK, s.r.o. Mesto Prievidza
29. Marec 2023
Zmluva č. Z-D-2022-001758-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
294/2023
128 777,72 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Prievidza
24. August 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. objednávateľa 370/2023/2.4.1 "Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici"
741/2023
123 944,26 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
26. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.370/2023/2.4.1 "Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici"
859/2023
120 358,12 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
12. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 08/22 (PTH, a.s.)
290/2022
120 298,01 € Mesto Prievidza Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
22. December 2022
KaSS - Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
792
117 502,15 € Mesto Prievidza Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
9. November 2023
Dodatok č. 13
792/2022
117 502,15 € Neuvedené Neuvedené