Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - FC Baník Horná Nitra, s. r. o.
812/2022
117 005,00 € Mesto Prievidza FC Baník Horná Nitra, s. r. o.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1113/2023
117 005,00 € Mesto Prievidza FC Baník Horná Nitra s.r.o.
8. Júl 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-64
2022_0423
115 267,00 € Fond na podporu športu Mesto Prievidza
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. objednávateľa 370/2023/2.4.1 "Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici"
598/2023
104 163,60 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Čerstvé ovocie a zeleniny do MŠ
300/2024
103 742,24 € PAM fruit s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
Potraviny - Hydinové, bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky do MŠ
503/2023
99 635,50 € Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Mesto Prievidza
24. August 2023
Zmluva o dielo "Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ" v Prievidzi
742/2023
99 038,06 € IZING s.r.o. Mesto Prievidza
8. Január 2024
Dodatok_4_ku_Komisionarskej_zmluve_POH
2/2024
98 993,00 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita Mierové námestie
348/2023
95 129,89 € M-SILNICE SK s.r.o. Mesto Prievidza
18. Apríl 2023
Zmluva o dielo na realizáciu "Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici"
370/2023
95 095,55 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzky pre r. 2024
1099/2023
89 753,89 € TRIKOSTRAV, s. r. o. Mesto Prievidza
8. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 348/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita Mierové námestie
1072/2023
89 330,64 € M-SILNICE SK s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
Dodatok č. 1 ku ZoD č. 375/2023/2.4.1 k akcii: REkonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
622/2023
89 136,52 € MANDUCH s.r.o. Mesto Prievidza
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 347/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita Mierové námestie
971/2023
88 780,22 € M-SILNICE SK s.r.o. Mesto Prievidza
5. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 375/2023/2.4.1 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza"
767/2023
87 504,04 € MANDUCH s.r.o. Mesto Prievidza
25. Júl 2022
Dodatok č. 447/2022 "Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ v Prievidzi
447
85 104,79 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Mesto Prievidza
19. December 2022
Dodatok č. 31 ku Komisionárskej zmluve v znení dodatkov č. 1-30
772/2022
85 000,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. Mesto Prievidza
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza"
375/2023
83 166,10 € MANDUCH s.r.o. Mesto Prievidza
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - BC Prievidza, s. r. o.
802/2022
82 710,00 € Mesto Prievidza BC Prievidza, s. r. o.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1116/2023
82 710,00 € Mesto Prievidza BC Prievidza, s.r.o.