Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - SKK "DOLPHINS" Prievidza
801/2022
12 789,00 € Mesto Prievidza Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1105/2023
12 789,00 € Mesto Prievidza Slovenský korfbalový klub "Dolphins" Prievidza
1. Február 2023
Komunálna poisťovňa - Poistná zmluva č. 441 9016042
77/2023
12 214,74 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Prievidza
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
286/2024
11 955,00 € Mesto Prievidza FC Baník Prievidza s.r.o.
22. December 2023
Generali - havaríjne poistenie motorových vozidiel
1110/23
11 830,07 € Generali pisťovňa Mesto Prievidza
22. December 2023
Generali - havaríjne poistenie motorových vozidiel
1110/2023
11 830,07 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
20. Apríl 2023
Splátkový kalendár - Energie a služby z 31.03.2023 (Príloha k Nájomnej zmluve č. 18/2016)
378/2023
11 650,00 € Mesto Prievidza Spojená škola internátna
18. November 2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi - aktualizácia projektovej dokumentácie"
714/2022
11 640,00 € Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT Mesto Prievidza
5. September 2023
Zmluva o dielo "Cyklotrasa v meste Prievidza - obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba - v trase budúcej I/64"
774/2023
11 160,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Prievidza
7. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní fin. príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi soc. služby
2022_0749
11 100,00 € PE-ES, n.o. Mesto Prievidza
12. Júl 2023
Výkon pozície projektového manažéra pre projekt Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v meste Prievidza
567/2023
10 800,00 € Visions Consulting, s.r.o. Mesto Prievidza
19. December 2023
Kúpna zmluva č. 45/23
1086/2023
10 598,65 € HARMÓNIA n.o. Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu na rok 2024
1088/23
10 159,75 € Mesto Prievidza Premium Insurance Company Limited
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu na rok 2024
1088/2023
10 159,75 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
1. Máj 2022
1 Zmluva o zabezpečení služby verejných zdieľaných bicyklov
261/2022
10 000,00 € 2brothers, s.r.o. Mesto Prievidza
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Charita dom sv. Vincenta
85/2023
10 000,00 € Mesto Prievidza Charita - dom sv. Vincenta, n. o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - FC Baník Prievidza, s. r. o.
307/2023
10 000,00 € Mesto Prievidza FC Baník Prievidza, s. r. o.
20. December 2023
Dohoda o spolupráci
1098/2023
10 000,00 € Berkat Slovensko, o.z. Mesto Prievidza
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
57/2024
10 000,00 € Mesto Prievidza Charita - dom sv. Vincenta, n.o.
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
316/2024
9 955,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza