Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZOD 7/2023
0,00 € Liptov Lab s. r. o. Liptovské múzeum
14. Marec 2023
Licenčná zmluva o použití diela
LMRZ 17/2023
0,00 € REGION LIPTOV oblastná organizácia cestovného ruchu Liptovské múzeum
8. Marec 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR05/2023
0,00 € Viera Vojteková - DOMINO Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR03/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Pastucha Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR08/2023
0,00 € Ľubomír Svýba Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR11/2023
0,00 € Iveta Rusňáková - IKA Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR12/2023
0,00 € Ing. Pavol Rusňák Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR13/2023
0,00 € FORNEX plus s.r.o. Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR14/2023
0,00 € Pavel Toman Liptovské múzeum
17. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR15/2023
0,00 € Mgr. Rastislav Turňa Liptovské múzeum
16. Február 2023
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky plynu
LMRZ 14/2023
19 660,00 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
16. Február 2023
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
LMRZ 15/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
16. Február 2023
Príloha č. 12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2012112
LMRZ 16/2023
0,00 € CZT Ružomberok,s.r.o. Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 1/2023
0,00 € Mesto Ružomberok Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 5/2023
0,00 € Mliečková Marcela Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 4/2023
0,00 € Kočtúch Milan Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 3/2023
0,00 € Lorenčík Michal Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 2/2023
0,00 € Juríková Anna Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 6/2023
0,00 € Gemzická Ivana Liptovské múzeum
16. Február 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR01/2023
0,00 € ArcheológiaSK s.r.o. Liptovské múzeum