Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 28/2023
0,00 € Naďa Mišíková Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 27/2023
0,00 € Oleksandr Vučkan Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 26/2023
0,00 € Michal Lorenčík Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 25/2023
0,00 € Anna Juríková Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o umiestnení reklamy
LMRZ41/2023
300,00 € Gajos, s.r.o. Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP2/2023
0,00 € REGION LIPTOV oblastná organizácia cestovného ruchu Liptovské múzeum
18. August 2023
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky plynu
LMRZ42/2023
8 101,00 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 33/2023
0,00 € Ivana Gemzická Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 32/2023
0,00 € Metod Salva Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 31/2023
0,00 € Božena Antošková Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 30/2023
0,00 € Anna Kamody Budová Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 34/2023
0,00 € Miroslava Polohová Ivanová Liptovské múzeum
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZOD 16/2022
D č.1 ZOD 16/2022
0,00 € Mgr.art. Anna Blonska Liptovské múzeum
20. Júl 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 2/2023
0,00 € Obec Ludrová Liptovské múzeum
20. Júl 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 5/2023
0,00 € Obec Ludrová Liptovské múzeum
14. Júl 2023
Darovacia zmluva
DAR 7/2023
0,00 € Kráľovičová Lýdia Liptovské múzeum
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 3/2023
0,00 € o.z. Korytnická železnica Ružomberok Liptovské múzeum
12. Júl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR25/2023
0,00 € Kráľovičová Lýdia Liptovské múzeum
11. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
LMRZ 39/2023
0,00 € Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny Liptovské múzeum
6. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZOD 15/2023
0,00 € Roštek Jozef Liptovské múzeum