Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
177
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anna Pšúrna
3. September 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
178
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánková Lucia
9. September 2022
Zmluva o podnájme č.02 2022 HK
29/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanka Říhová
11. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
179
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tomašovič Jaroslav
11. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
180
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Gabrielová Miriam
11. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
181
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tomáš Krbica
11. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
182
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Patrícia Jelová
11. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
183
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anna Kubicová
11. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
184
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alžbeta Dzindziková
11. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
185
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Denisa Dlugošová
11. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
186
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sylvia Šúrová
12. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
187
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kvetoslava Hyžová
12. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
188
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Veronika Boršošová
18. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
189
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľudovít Barčák
18. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
190
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Polák
18. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
191
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľudovít Pinkava
18. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
192
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánková Lucia
19. September 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
193
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Čobrda Ondrej
19. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
194
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zdenka Drahošová
19. September 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
195
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Balážová Katarína