Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
001
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ing. Martina Kolarčíková
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
002
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. František Drinka
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
003
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Červenková
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
004
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánková Terézia
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
005
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Horniak Rastislav
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
014
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pelikánová Anna
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
020
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Martin Vašek
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
019
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Celleryová
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
015
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Juraj Čech
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
006
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Svetlana Endrštová
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
007
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Elena Kalayová
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
018
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánek Milan
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
008
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánková Lucia
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
009
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľubor Lezo
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
017
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. František Mihálik
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
021
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. František Rybánsky
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
010
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dušan Saglena
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
012
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Beáta Serinová
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
016
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Soňa Christovová
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu.
011
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Juraj Martišiak