Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Zmluva o termínovanom úvere
362/2022/UZ
375 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o dielo zo dňa 12.07.2022
19/2022/MPS
105 779,20 € PALKOVIČ-SK, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
14. Júl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 609/2018/UZ
19/2023/MPS
90 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.1112492
29/023/MPS
64 447,68 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
19. August 2022
Zmluva o dielo zo dňa 19.08.2022
25/2022/MPS
29 883,72 € VKS ELTO s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
9. Február 2023
Príloha č.3C, zo dňa 6.2.2023, k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.306/107/2021
02/2023/MPS
16 738,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vykonávanie stavebného dozoru
45/2022/MPS
12 500,00 € VECTRA SENICA spol. s r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
2. Jún 2022
Zmluva o dielo, energetický audit podniku.
08/2022/MPS
7 884,00 € La Energy s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
29. Júl 2022
Zmluva o dielo zo dňa 29.07.2022
23/2022/MPS
3 960,00 € FIRVACH spol. s r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12. Október 2023
Mandátna zmluva.
27/023/MPS
2 600,00 € Ing. Michal Učník PROFIPROJECT Mestský podnik služieb spol. s r.o.
13. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, 1
33/023/MPS
2 160,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
9. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve na výkon externých upratovacích služieb č.01 2022
01/2023/MPS
1 700,00 € Dagmar Búzeková Mestský podnik služieb spol. s r.o.
11. September 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí charitatívnej reklamy
26/023/MPS
1 500,00 € Futbalový klub Senica, n.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
21. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, 2, Mesto Senica
39/023/MPS
1 440,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
21. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, 3, Mesto Senica
40/023/MPS
1 440,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
13. December 2023
Dodatok č.11 ku Zmluve o nájme 1 2014 P3 MKS
32/023/MPS
1 314,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
15. December 2022
Zmluva o nájme č.4/2022/mln
44/2022/MPS
500,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. VAILLANT GROUP Heat Pump Productions s r.o.
20. Október 2022
Zmluva o nájme č.03 2022 mlndav
35/2022/MPS
120,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
19. Október 2022
Zmluva o nájme č.01 2022 mlndav
33/2022/MPS
60,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ing., Mgr. Martin Džačovský
20. Október 2022
Zmluva o nájme č.02 2022 mlndav
34/2022/MPS
60,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ing., Mgr. Martin Džačovský