Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Mandátna zmluva na vypracovanie energetického auditu podniku.
02/2022/MPS
0,00 € Enteris, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
23. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
040
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hana Hornišová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
041
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánková Terézia
24. Máj 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
043
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mihoková Zuzana
24. Máj 2022
Dodatok č.5 ku Zmluve o podnájme č. 1 2017 malina
03/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. DESPERADO s.r.o.
24. Máj 2022
Dodatok č.6 ku Zmluve o podnájme č. 23 2017 HK
04/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. JASA, spol. s r.o.
24. Máj 2022
DOHODA č.CPTT-ON-2022 002712-5
05/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
24. Máj 2022
Zmluva o výpožičke zo dňa 18.05.2022
06/2022/MPS
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
25. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
044
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Dzindzík
25. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
045
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Čechová
25. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
046
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michaela Danielová
25. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
047
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tamara Sabová
25. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
048
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Nadežda Spiššáková
25. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
049
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Šarkozy
27. Máj 2022
Zmluva na výkon externých upratovacích služieb č.01 2022
07/2022/MPS
0,00 € Dagmar Búzeková Mestský podnik služieb spol. s r.o.
28. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
050
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Klaudia Sabová
28. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
051
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanislava Pavlovičová
28. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
052
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Wolf Tibor
28. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu.
053
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Božena Sásová
31. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
054
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Križánková Terézia