Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
075
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Květuše Štěpánková
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
076
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Gašpárková
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
077
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. PaedDr. Elena Kálková
22. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
078
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vilček Róbert
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
079
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Milan Pánik
22. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
080
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Milan Pánik
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
081
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Róbert Vilček
22. Jún 2022
Dodatok č.6 ku Zmluve o podnájme č.05 2017 HK
09/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. JIMMYMARKET s.r.o.
22. Jún 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o podnájme č.01 2021 HK
10/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. INTEGRUM s.r.o.
23. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
082
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Gabriela Šarišská
23. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
083
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Janette Ferenčíková
23. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
084
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanka Trupová
24. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriky č.1112101
11/2022/MPS
0,00 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
24. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č.1112492
12/2022/MPS
0,00 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
24. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriky č.1112100
13/2022/MPS
0,00 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
24. Jún 2022
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.01 2016 kasárne
14/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Cerberus, n.o.
27. Jún 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme č.01 2015 HK
15/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. EKONOMSERVIS,s.r.o.
28. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
087
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mariana Lišková
28. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
090
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zora Predmeská
28. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
091
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tomek Peter