Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
093
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Nekanovič Miloš
29. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení č.N6057
16/2022/MPS
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
29. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení č.N6058
17/2022/MPS
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
042
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Černek
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
088
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Gabriela Valovičová
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
089
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Renáta Mičová
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
092
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Nekanovičová
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
094
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Karolína Červenková
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu.
095
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanka Kuníková
6. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
096
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ingrid Vašková
10. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
097
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Šimiaková
10. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
098
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Soňa Húsková
10. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
099
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Andrej Ambra
12. Júl 2022
Dodatok č.4 k zmluve o kontokorentnom úvere č.609/2018/UZ
18/2022/MPS
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
14. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
100
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslava Korontályová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
101
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľudmila Wolfová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
102
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lucia Horniaková
14. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
103
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Emília Legathová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
104
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Elena Tomanová
15. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu.
105
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mária Luknárová