Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
143
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Izabela Toráková
7. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
144
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Horváthová
7. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
145
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Silvia Buscanová
7. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
146
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Barbora Vachová
10. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
147
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Marta Štepková
10. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
148
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Robert Rehák
10. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
149
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lapuníková Margita
11. August 2022
Zmluva o podnájme č.0108 22 HK
24/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Včelka – TASTE
11. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
150
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Viera Pavúčková
11. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
151
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mária Hrúzová
14. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
152
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Nadežda Jarábková
14. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
153
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Gajdošíková
14. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
154
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dana Jamrichová
14. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
155
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ondrej Šváb
14. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
156
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľudmila Prokopová
19. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
157
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jasmin Nuhi
19. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
158
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Žák
19. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
159
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alžbeta Jurčová
19. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
160
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Rudolf Podolský
19. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
161
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michaela Reháková