Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
162
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ivana Plešová
21. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
163
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Martina Kufelová
21. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
164
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Žigová
21. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
165
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Marcela Drinková
24. August 2022
Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, zo dňa 23.08.2022
26/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. VAILLANT GROUP Heat Pump Productions s r.o.
24. August 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o výpožičke
27/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
24. August 2022
Dodatok č.14 ku Zmluve o nájme č.0310 2010
28/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
25. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
167
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jozef Kašťák
25. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
168
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Marek Velický
26. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
169
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Varačková
31. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
170
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Emília Horniaková
31. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
171
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anna Suchánková
31. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
172
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hedviga Říhová
31. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
85
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vladimír Tomiš
31. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
086
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anna Škopárová
31. August 2022
Zmluva o nájme bytu.
166
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Boris Masarovič
1. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
173
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ivan Jankovič
1. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
174
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Vach
1. September 2022
Zmluva o nájme bytu.
175
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ján Marcin
1. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
176
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sásová Šarlota