Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2962023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dušan Biháry
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2972023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Sedláková
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2982023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Svetlana Čičková
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2992023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marián Horňák
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2872023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Renáta Dedič
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2882023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Halaňuková
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2892023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gustáv Martiška
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2902023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tatiana Černejková
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2912023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Karvaiová
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2922023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zdenka Kuviková
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2932023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Zuzana Vladová
25. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0811015152
2023 63
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pavel Slanina CHEM - COLOR
25. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2493240010
2023 64
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrik Baier
25. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2493240020
2023 65
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Filip Juriš - FM
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2792023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrej Riecky
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2802023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Filip Gaál
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2812023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Minarechová
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2822023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Richard Plesník
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2832023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Strelníková
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2842023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Cholujová