Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Dodatok č. 1 k dohode o poskytovaní služieb
2022 58
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zariadenie pre seniorov
9. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 010934007
010934007
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenský Zväz záhradkárov
9. Január 2023
Dodatok č.18 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2022 60
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
12. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060
0109340060
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenská republika
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0032023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Urbanová
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0042023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lukáš Šebek
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0022023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eleonóra Malíková
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0052023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Gažo
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0012023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniel Bango
19. Január 2023
Mandátna Zmluva
2022 61
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. LUCAB. spol. s r. o.
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
082023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Toráčová
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
102023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Erika Pastorková
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
072023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Malíková
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
112023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľuboš Lhotský
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
122023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
092023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Stanislav Berák
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
062023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Balážová
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0811015152
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Pavel Slanina CHEM - COLOR
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0109340030
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Spoločný úrad samosprávy
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0109340040
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.