Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda - TSB-VOb-22-01
17 172,00 € MELIFEX, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
30. August 2023
Nájomná zmluva
TSB-2023/26/NZ
20 010,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Technické siete Bratislava, a.s.
18. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
TSB-2023/12/NZ
24 120,00 € Technické siete Bratislava, a.s. WOODELEKTRO-BAU s.r.o.
31. Október 2022
Kúpna zmluva
TSB-VO-02/2022
27 360,00 € BELUX s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
2. December 2022
Rámcová dohoda
TSB-VO-07-2022
30 000,00 € HKV Law Firm s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
31. Október 2022
Kúpna zmluva
TSB-VO-01-2022
56 400,00 € BELUX s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
7. Jún 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-05/2024
60 000,00 € ProcuRecht s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
17. Apríl 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/10/VO
65 000,00 € Emef green, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
5. December 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/35/VO
67 670,88 € CreditCall, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
26. Január 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/02/VO
69 600,00 € BERTON s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-08/2024
78 000,00 € JM PROJEKT, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
28. Jún 2024
Kúpna zmluva
TSB-VO-09/2024
98 964,00 € Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
28. Jún 2024
Kúpna zmluva
TSB-VO-10/2024
107 640,00 € Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TSB-NZ-02/2022
129 949,98 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. TSB-NZ-02/2022
TSB-NZ-02/2022-D1
139 343,33 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
30. Január 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-01/2024
180 000,00 € BugesWeb s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
TSB-2023/20/VO
282 555,37 € DELTECH, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
6. December 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/40/VO
300 000,00 € MURAT, s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
21. November 2023
Zmluva o úvere
TSB-2023/37/V
500 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
TSB-2023/38/V
500 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.