Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-02/2024
3 120 000,00 € O.S.V.O.comp, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
4. August 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/22/VO
1 410 000,00 € ELTODO SK, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
16. Október 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/31/RD
960 000,00 € MURAT, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
9. Máj 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-07/2024
900 000,00 € ELV PROKUDKT a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/33/VO
840 000,00 € Yunex, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
12. Apríl 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-06/2024
840 000,00 € Yunex, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
13. Júl 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/21/VO
756 000,00 € ELV PROKUDKT a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. Máj 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/15/VO
750 000,00 € Yunex, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
24. Január 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-42/2023
750 000,00 € ELTODO SK, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
29. September 2023
Kúpna zmluva
TSB-2023/30/KZ
600 000,00 € BELUX s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
21. November 2023
Zmluva o úvere
TSB-2023/37/V
500 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
TSB-2023/38/V
500 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
6. December 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/40/VO
300 000,00 € MURAT, s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
TSB-2023/20/VO
282 555,37 € DELTECH, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
30. Január 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-01/2024
180 000,00 € BugesWeb s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. TSB-NZ-02/2022
TSB-NZ-02/2022-D1
139 343,33 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TSB-NZ-02/2022
129 949,98 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-08/2024
78 000,00 € JM PROJEKT, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
26. Január 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/02/VO
69 600,00 € BERTON s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
5. December 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/35/VO
67 670,88 € CreditCall, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.