Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2022
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
TSB-VOb-22-01/2
0,00 € MELIFEX, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
13. December 2022
Zmluva o využívaní služby
TSB-ZoPS-04/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. December 2022
Zmluva o pôžičke
TSB-ZoP-01/2022
0,00 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektroodpadu
TSB-2023/03/DZ
0,00 € EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky Technické siete Bratislava, a.s.
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
TSB-2023/04/DZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. MAGTS2200283
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. MAGTS2200283
0,00 € Signify Slovakia s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. MAGTS2200283
MAGTS2200283/2023/D2
0,00 € Signify Slovakia s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o účelovom úvere
TSB-2023/08/V
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam
TSB-2023/09/V
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke
Dodatok č. 1 TSB-ZoP-01/2022/D1
0,00 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme vozidiel
TSB-2023/13/NZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Vlastimil Staněk
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme vozidla
TSB-2023/14/NZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Martin Trubač – JAM Elektrik
18. Máj 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/11/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. METRO Bratislava a.s.
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0044/23/46134
0044/23/46134 - Dodatok č. 1
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
11. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/25/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. v skratke: OLO a.s.
12. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/22/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/27/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/28/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
15. November 2023
Dodatok č. 2 - poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422785-D2
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
15. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/32/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť