Centrálny register zmlúv

BIONERGY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. OST/353/2020/BVS na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. OST/353/2020/BVS
0,00 € SLOVNAFT, a.s. BIONERGY, a.s.
12. Marec 2024
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00 zo dňa 14.02.2023
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
28. Február 2024
Dohoda o refakturácii nákladov č. DOH/98/2024/BVS
DOH/98/2024/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. BIONERGY, a.s.
27. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 23-07-RF1-04-A-00
23-07-RF1-04-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
27. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 23-06-SS1-01-A-00
23-06-SS1-01-A-00
0,00 € PIPER SLOVAKIA s.r.o. BIONERGY, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o dielo 23-11-BM1-02-A-00
Zmluva o dielo 23-11-BM1-02-A-00
0,00 € AQUA PROCON s.r.o. BIONERGY, a.s.
6. Február 2024
Sponzorská zmluva
Sponzorská zmluva
0,00 € Mestská časť Bratislava - Vrakuňa BIONERGY, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o dielo č. 23-11-BM1-01-A-00
Zmluva o dielo č. 23-11-BM1-01-A-00
0,00 € K&K TECHNOLOGY a.s. BIONERGY, a.s.
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23308626
0,00 € Orange Slovensko, a.s. BIONERGY, a.s.
28. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ PORADENSTVA pri príprave a spracovaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane projektu a povinných príloh
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ PORADENSTVA
0,00 € GS Solutions, s.r.o. BIONERGY, a.s.
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 20231081 kategoria veľkoodber
20231081
0,00 € encare, s.r.o. BIONERGY, a.s.
21. December 2023
Dodatok č.4 k Rámcovej Zmluve o nájme zariadenia č. 20-01MB1-01-A-00
Dodatok č.4 k Rámcovej Zmluve o nájme zariadenia 20-01MB1-01-A-00
0,00 € Big ONE, s.r.o. BIONERGY, a.s.
20. December 2023
Dodatok č.13 k Zmluve o odvádzaní a odbere surového kalu č. IMP/OST/3/2014/BVS
Dodatok č.13 k Zmluve o odvádzaní a odbere surového kalu č. IMP/OST/3/2014/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. BIONERGY, a.s.
19. December 2023
Dodatok č.1 z Zmluve o dielo č. 23-06-SS1-01-A-00
Dodatok č.1 z ZOD č. 23-06-SS1-01-A-00
0,00 € PIPER SLOVAKIA s.r.o. BIONERGY, a.s.
14. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.23-07-RF1-04-A-00
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.23-07-RF1-04-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
12. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 409/1/2014ZO o servise a poskytnutí zodpovednej osoby zo dňa 27.12.2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 409/1/2014 ZO
0,00 € PROENERGY, a.s. BIONERGY, a.s.
7. December 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby č. 22-04-RF1-07-A-00
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby č. 22-04-RF1-07-A-00
0,00 € BIONERGY, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00 zo dňa 14.02.2023
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
6. December 2023
Rámcová zmluva č. 22-10-RF1-03-A-10
22-10-RF1-03-A-10
0,00 € HAMOS, s.r.o. BIONERGY, a.s.
29. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poradenskej a konzultačnej pomoci
06/2013/1-BNG
0,00 € Apertis, s.r.o. BIONERGY, a.s.