Centrálny register zmlúv

BIONERGY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o dielo
23-10-LO1-05-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
24. November 2023
Zmluva o poradenskej a konzultačnej pomoci
32 427/11-2023/3-BNG
0,00 € JEM, s.r.o. BIONERGY, a.s.
24. November 2023
Zmluva o dielo č. 23-03-LO1-02-A-00
23-03-LO1-02-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
16. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
32 426
0,00 € G&E Trading, a.s. BIONERGY, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o dielo 23-09-BM1-02-A-00
23-09-BM1-02-A-00
0,00 € Gastarilo s.r.o. BIONERGY, a.s.
9. Október 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
32 421
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. BIONERGY, a.s.
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22830855
0,00 € Orange Slovensko, a.s. BIONERGY, a.s.
1. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby /2013/PZS
2013/PZS
0,00 € MIOMED s.r.o. BIONERGY, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-12-RF1-10-A-00 zo dňa 14.2.2023
Dodatok č.1 22-12-RF1-10-A-00
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.
27. September 2023
Zmluva o dielo 23-03-LO1-01-A-00
23-03-LO1-01-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 23-03-RF1-03-A-00
23-03-RF1-03-A00
0,00 € HAMOS, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. September 2023
Zmluva o dielo č. 23-7-RF1-04-A-00
Zmluva o dielo č. 23-7-RF1-04-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
22. August 2023
Dodatok č. 1 k Flotilovej poistnej zmluve pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710033074
7710033074
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. BIONERGY, a.s.
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 23-06-SS1-01-A-00
23-06-SS1-01-A-00
0,00 € PIPER SLOVAKIA s.r.o. BIONERGY, a.s.
17. August 2023
Rámcová dohoda č. 23-03-SS1-03-A-00
23-03-SS1-03-A-00
0,00 € AD Consult, a.s. BIONERGY, a.s.
2. August 2023
Sponzorská zmluva
30 352
0,00 € BIONERGY, a.s. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112739
1112739
0,00 € Energie2, a.s. BIONERGY, a.s.
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber a veľkoodber č. 1112740
1112740
0,00 € Energie2, a.s. BIONERGY, a.s.
27. Jún 2023
Dohoda o mlčanlivosti
32 407
0,00 € ENERGODATA spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
27. Jún 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o odvádzaní a odbere surového kalu č. IMP/OST/3/2014/BVS
IMP/OST/3/2014/BVS
0,00 € BIONERGY, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.