Centrálny register zmlúv

BIONERGY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30 434
0,00 € ČOVDESIGN, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Zmluva o audite
040/Assurance/2022/44031778A004
0,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Zmluva č. Z/226/23/KN o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality o vykonaní certifikačného auditu pre certifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a o dohľadových auditoch pre udržanie certifikátu
Z/226/23/KN
0,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22176582
0,00 € Orange Slovensko, a.s. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 22-06-BM1-01-A-00
22-06-BM1-01-A-00
0,00 € KANVOD, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 22-09-LO1-01-A-00
22-09-LO1-01-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 22-09-LO1-01-A-00
22-09-LO1-01-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Darovacia zmluva
30 351
0,00 € Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, BOB n.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby č. 22-12-RF1-09-A-00
22-12-RF1-09-A-00
0,00 € MV-STEEL, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 22-12-RF1-04-A-00
22-12-RF1-04-A-00
0,00 € DOP-KONT, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Zmluva č. 22-12-RF1-05-A-00
22-12-RF1-05-A-00
0,00 € ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. BIONERGY, a.s.
26. Jún 2023
Rámcová dohoda č. 22-12-RF1-10-A-00
22-12-RF1-10-A-00
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. BIONERGY, a.s.