Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov"
USVRK_ZM_USVRK-KUS-0002271/2013-001_2013
0,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
21. Január 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzanej zo štátneho rozpočtu na rok 2013
USVRK_D_USVRK-KUS-2013/000632-004_2013
0,00 € Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
1. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci pri výrobe a vysielaní programu „AMARO DŽIVES – Náš deň – GALAVEČER K MEDZINÁRODNÉMU DŇU RÓMOV 2014“ uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach s
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2013-000634-005_2014
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí sublicencie - k audiovizuálnemu umeleckému dielu, dokumentárnemu filmu „V útvare“ uzatvorená podľa § 40 a § 44 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2014-001041-006-2014
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci pri výrobe, zaznamenávaní a vysielaní publicisticko - umeleckého programu „PORAIMOS“ uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich...
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2014-001041-004-2014
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
31. Marec 2015
Zmluva o spolupráci pri výrobe a vysielaní programu „AMARO DŽIVES – Náš deň - GALAVEČER K MEDZINÁRODNÉMU DŇU RÓMOV 2015“
USVRK_ZM_ USVRK-KUS-2015-000994-001
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
13. Júl 2015
Zmluva o spolupráci pri výrobe, zaznamenávaní a vysielaní publicisticko - umeleckého programu „PORAIMOS 2015“
USVRK_ZM_ USVRK-KUS-2015_001345-004_2015
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
23. Október 2015
ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI pri realizácií projektu „Zlepšovanie postavenia Rómov, púť do Ríma pri príležitosti 50. výročia návštevy blahoslaveného Pavla VI. v Pomezii, a audiencia Rómov Slovenskej republiky u svätého otca Františka I.“
USVRK-OKA-2015/001337-004
0,00 € Rímskokatolícka cirkev v SR, Arcibiskupstvo Košice Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
19. September 2017
Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2017_000484-004_2017
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
21. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 012_2018
Doplnená
0,00 € Obec Spišská Teplica Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 003_2018
Doplnená
0,00 € Obec Kružlová Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 016_2018
Doplnená
0,00 € Banské Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 019_2018
Doplnená
0,00 € Obec Bijacovce Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 010_2018
Doplnená
0,00 € Obec Varhaňovce Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 001_2018
Doplnená
0,00 € Obec Rakúsy Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
23. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 002_2018
Doplnená
0,00 € Obec Nacina Ves Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
23. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 004_2018
Doplnená
0,00 € Obec Zemplínska Teplica Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
23. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 005_2018
Doplnená
0,00 € Obec Fričovce Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
23. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 006_2018
Doplnená
0,00 € Obec Lenartov Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
23. Február 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 008_2018
Doplnená
0,00 € Obec Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity