Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2014
„Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2014
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2013/000882-005_2013
750 000,00 € Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
15. Október 2019
Rámcová dohoda na nákup socializačných balíčkov č. OVO2-2019/000523-030
OVO2_ZM_OVO2-2019/000523-030_2019
450 221,76 € AYKUT s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
21. August 2019
Rámcová dohoda na nákup didakticko-materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detí
OVO_ZM_OVO-2019/000102-009_2019
431 856,00 € Škola.sk, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
19. August 2014
Z M L U V A o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2014
USVRK_ZM_USVRK-OKA-2014/001058-001_2014
399 804,31 € Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín - PPZZS Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
6. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní zisťovania príjmov a životných podmienok (EU-SILC) v marginalizovaných rómskych komunitách
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/001226-001_2018
399 760,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
7. November 2019
Rámcová dohoda č.: OVO2-2019/000154028 o poskytovaní služieb „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ pre časť 1 - Košický samosprávny kraj
USVRK_ZM_ OVO2-2019/000154028
357 134,30 € GLOBEL s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
7. November 2019
Rámcová dohoda č.: OVO2-2019/000154029 o poskytovaní služieb „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ pre časť 2 - Prešovský samosprávny kraj
USVRK_ZM_ OVO2-2019/000154029
340 756,30 € GEODEO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-008_2019
308 016,00 € Mesto Brezno Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-084_2019
308 016,00 € Mesto Nitra Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
12. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-093_2019
308 016,00 € Mesto Poprad Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-010_2019
288 648,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-035_2019
288 648,00 € Mesto Humenné Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-039_2019
288 648,00 € Obec Chminianske Jakubovany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-044_2019
288 648,00 € Obec Jarovnice Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-048_2019
288 648,00 € Obec Kecerovce Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-060_2019
288 648,00 € Obec Krásnohorské Podhradie Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-061_2019
288 648,00 € Obec Krížová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-062_2019
Doplnená
174 384,00 € Mesto Krompachy Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-067_2019
Doplnená
204 714,00 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-069_2019
Doplnená
180 864,00 € Mesto Lipany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)