Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
013/2009/4.1/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
011/2009/4.1/OPVaV/D09
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
210/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/4.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
028/2009/5.1/OPVaV/D04
Doplnená
3 022 071,54 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
026/2009/2.1/OPVaV/D10
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
083/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
1 006 357,85 € CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 627/AUOC/06-ZZ/4
627/AUOC/06-ZZ/4
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
9. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
ZML 51/2011 RE
Doplnená
0,00 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2714013017701
Doplnená
0,00 € Za emancipáciu a integráciu Rómov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013009101
Doplnená
0,00 € Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013010201
Doplnená
0,00 € Horská služba na Slovensku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
DOHODA o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo
SNM-R-INÉ-2011/60
Doplnená
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
9. Marec 2011
Zmluva o prenájme strelnice
KRPZ-KE_ZM_EO2-6-072-2011_2011
Doplnená
0,00 € Športovo strelecké združenie Poruba pod Vihorlatom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013007101
Doplnená
0,00 € Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023034001
Doplnená
0,00 € APARTMÁNY Liptov, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023040501
Doplnená
0,00 € SWAN, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Kolektívna zmluva na rok 2011
OBU-KE_ZM_A-2011-01263_2011
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES pri Obvodnom úrade Košice Obvodný úrad Košice
9. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023026401
Doplnená
0,00 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023040701
Doplnená
0,00 € Andaco, s. r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR