Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
0212-2022-1
Doplnená
0,00 € Ivan Artim Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
25. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124337
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124337
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
11. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 592/2022
592/2022
Doplnená
0,00 € Takeda Pharma A/S Ministerstvo zdravotníctva SR
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/876-2022
Doplnená
0,00 € František Jablčník NŠC
22. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/892-2022
Doplnená
0,00 € Miroslav Frgolec NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/776-2022
Doplnená
0,00 € Nina Ladvenicová NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/877-2022
Doplnená
0,00 € Jakub Nemec NŠC
12. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/807-2022
Doplnená
0,00 € Antónia Zacharovská NŠC
16. Február 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/763-2022
Doplnená
0,00 € Adam Klajber NŠC
11. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/B/531-2022
Doplnená
0,00 € Daniel Chomanič NŠC
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/A/655-2022
Doplnená
0,00 € Denisa Baránková NŠC
22. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/891-2022
Doplnená
0,00 € Kamila Novotná NŠC
26. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/743-2022
Doplnená
0,00 € Viktória Reichová NŠC