Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
16/2024
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2005/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Stanislav Tarkulič LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1870/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Stanislav KAČALA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii
PFP_020/2023
Doplnená
0,00 € Armáda spásy na Slovensku Mesto Galanta
29. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1113021
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s.,odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
7. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy Administratívna budova Dobšinského 4450/108
8100089652 Uniqua
Doplnená
0,00 € Tezera, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
7. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy Administratívna budova Samova 5
8100089653 Uniqua
Doplnená
0,00 € Tezera, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
21. Jún 2024
Zmluva o partnerstve
190010/222/2024
Doplnená
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb O2
Doplnená
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Gymnázium bilingválne
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024097
Doplnená
30,00 € Milan Gabera Novohradské osvetové stredisko
20. Jún 2024
Dohoda o kompetenčnom vzdelávaní
101/2024
Doplnená
117 000,00 € Mgr. Matej Hanus Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
20. Jún 2024
Dohoda o kompetenčnom vzdelávaní
102/2024
Doplnená
127 000,00 € Ing. Roman Skorka Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
19. Jún 2024
Kolektívna zmluva 2023/24
2023/24
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CPPPaP Svidník Centrum poradenstva a prevencie, Svidník
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Doplnená
70 850,00 € STRECHY BB s.r.o. Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
19. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
20062024/SP3
Doplnená
300,00 € Park kultúry a oddychu ACEM, s. r. o.
18. Jún 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 228813
228813
Doplnená
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky