Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-2/11-2011
Doplnená
0,00 € MUDr. Peter Špánitz Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21. Január 2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-1/2011-VH/1/B
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Svodín Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
24. Január 2011
Dodatok č. 9 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 31.12.2003, v znení jej Dodatkov č. 1-8
5/2011/D
Doplnená
0,00 € Neuros, s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24. Január 2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 14.4.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
7/2011/D
Doplnená
0,00 € MUDr. Katarína Linderová, Nitra Fakultná nemocnica Nitra
25. Január 2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – potravín na rok 2011
IV/4/2011
Doplnená
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25. Január 2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – mlieko a mliečne výrobky na rok 2011
IV/5/2011
Doplnená
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
26. Január 2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 27.10.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
10/2011/D
Doplnená
0,00 € MUDr. Janette Kvasňovská,s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
26. Január 2011
Dodatok č. 5 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 31.01.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-4
11/2011/D
Doplnená
0,00 € ER-kardio s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
31. Január 2011
Mandátna zmluva
ZML/25/2011
Doplnená
0,00 € ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2011
Zmluva o dielo
KRPZ_NR_EO3-O-137_2009_2009
Doplnená
0,00 € Práčovne a čistiarne s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Január 2011
Zmluva o poskytovaní strážnej a informačnej služby pre MZ SR
9/2011
Doplnená
0,00 € UZMA spol. s r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Január 2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 21.4.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
13/2011/D
Doplnená
0,00 € NEUROPED s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
28. Január 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-14_2009_2009
Doplnená
0,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Január 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-161_2010_2010
Doplnená
0,00 € KOREKTA, s r.o. KRPZ Nitra
28. Január 2011
Zmluva o prevode správy, pozemky parc.reg."C"KN č. 8272/1,2 8273/1,2,3,4, v k.ú. Bratislava - Staré Mesto, stavby administratívna budova s.č.2221 na p.č.8273/2, prevádzková budova s.č. 6888 na p.č.8272/1, trafostanica s.č.6889 na p.č.8273/3
Ba 45/2-5/2010/08.01.002 - Ps
Doplnená
0,00 € SAMaV Bratislava Ministerstvo kultúry SR
31. Január 2011
Zmluva o poskytovaní služieb na mestskom bazéne "DELFÍN"
KRPZ-PO_ZM_16-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € MSS Prešov, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
31. Január 2011
Zmluva VH 2 výkon prác - RZ Karát Vancák
Ev. č. 3-7/34-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci RZ Karát Vancák
1. Február 2011
zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1394/2010
Doplnená
0,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
1. Február 2011
Zmluva o poskytnutí služby
1-1/32-2011-PO
Doplnená
0,00 € TES-Ľuboš Dzadík ÚVV Prešov
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130279 zo dňa 15.02.2010
DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Laurinská 2, 811 02 Bratislava Fond sociálneho rozvoja