Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2011
Zmluva o odbere neživočíšneho odpadu v zmysle Občianskeho zákonníka.
ÚVTOS 7-6/32-2011
Doplnená
0,00 € ÚVTOS v Banskej Bystrici - Kráľovej Peter Šramko
15. Marec 2011
Dodatok č. 4
č. Z2711023038301
Doplnená
0,00 € K-system, spol. s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
001/2009/4.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
055/2009/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
15. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
013/2009/2.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
15. Marec 2011
Komisionárska zmluva č. 06-17-2010
AOS-IX/5/2010
Doplnená
0,00 € RTC plus,s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Marec 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
325 312,25 € Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
16. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
418-574/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Vladimír Tejbus, CSc. Hlavný banský úrad
16. Marec 2011
Zmluva o spolupráci č. 08/2011
14/2011
Doplnená
0,00 € EUROCONTROL s.r.o. Slovenský ústav technickej normalizácie
16. Marec 2011
Nájomná zmluva na používanie technických zariadení
2011/3400/1808
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2011/3400/1809
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepúla č. 005-2011/SIT
KRPZ-NR_ZM_EO2-O-5_2011_2011
Doplnená
0,00 € SI Teplo s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-63_2011_2011
Doplnená
0,00 € ZSVS Levice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-69_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023050801
Doplnená
0,00 € Dúha, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-06/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-4-06/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov JUDr. Peter Farkaš
16. Marec 2011
Zmluva o dielo č. VOPTN-49-20/2011
VOPTN-49-20/2011
Doplnená
0,00 € Juraj Holúbek Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
16. Marec 2011
Zmluva o dielo č. VOPTN-49-16/2011
VOPTN-49-19/2011
Doplnená
0,00 € Ivan Holúbek Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
16. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023057601
Doplnená
0,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023029301
Doplnená
0,00 € COBA Automotive, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR