Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí NFP
Č. Z2713013001601
Doplnená
0,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023042501
Doplnená
0,00 € Hella Slovakia Signal – Lighting, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Marec 2011
Zmluva o odbere elektrickej energie
ZML/0007/2011
Doplnená
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovak Telekom, a.s.
17. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. VZ 079/2009
2011033020
Doplnená
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.) Ministerstvo financií SR
18. Marec 2011
Zmluva o pripojení
A5543126
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štátna plavebná správa
18. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí stravovacích služieb č.2/2010 z 30.9.2010
Z-VIaJ-2011-01
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Jesseniova lekárska fakulta v Martine SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
18. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru č. 11543/2007
11543/2007
Doplnená
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Slovenská pošta, a. s.
18. Marec 2011
Zmluva o dielo
NZVJS-9-9/01-2011
Doplnená
0,00 € Stafis, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
18. Marec 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve na vývoz odpadu z VOK-ov č. 040801-1B
040801-1B
Doplnená
0,00 € Nitrianske komunálne služby s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
18. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023043301
Doplnená
0,00 € MATADOR Automotive Vráble, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Marec 2011
Dodatok č. 8
č. Z2714013001901
Doplnená
0,00 € Kanet, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023029901
Doplnená
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Marec 2011
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY KaHR-13SP-0801/0010/07
KaHR-13SP-0801/0010/07
Doplnená
0,00 € TRIOSTRAND, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
18. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo pre rozvoj Rozpočtového informačného systému
2011034028
Doplnená
0,00 € PosAm spol. s r. o. Ministerstvo financií SR
21. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania - Dodatok č. 8
Dodatok č. 8
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola Považská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
21. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 602/118/2009/VPZ o poskytnutí podpory vo forme úveru
uz 602/118/2009/VPZ dod_1
Doplnená
0,00 € SBD Ţiar nad Hronom Štátny fond rozvoja bývania
21. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 602/122/2009/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru
uz 602/122/2009/VPZ dod_1
Doplnená
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Banskej Štiavnici, L. Svobodu 1532/23-28 Štátny fond rozvoja bývania
21. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
017/2009/3.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Základná škola s MŠ Ľubotín, Školská 2, 065 41 Ľubotín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
21. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP27120230002
Doplnená
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP27130230003
Doplnená
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR