Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104194304
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o dielo- servis, oprava a údržba plynových, tlakových a ostatných zariadení
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-81-012_2010_2010
Doplnená
0,00 € Jozef Kollár-PLYNOTHERM Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Február 2011
Zmluva o dielo
ZDR-022010
Doplnená
0,00 € Ing. Pavol Kočiš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Február 2011
Kúpna zmluva
5/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. BRONTEUS, spol. s r. o.
28. Február 2011
Kúpna zmluva
6/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Jozef Cimbák
28. Február 2011
Kúpna zmluva
7/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. DREVO SV, s.r.o.
28. Február 2011
Kúpna zmluva
8/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Milan Drobot
28. Február 2011
Kúpna zmluva
11/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Ladislav Ontkovič-Drevovýroba FINAL
1. Marec 2011
Dodatok č.8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/2.2/OPVaV
Doplnená
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
1. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
033/2010/4.1/OPVaV/D02
Doplnená
3 968 789,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.03.2010
ZML 40/2010 RE/02
Doplnená
0,00 € Áčko, a.s., Textilná 19, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1. Marec 2011
Doplnok č. 4 k zmluve zo dňa 30.9.2009
ZML 16/2009 RE/04
Doplnená
0,00 € GASTRO CATERING, spol. s r.o., Bystrická cesta 197/40, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
14/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p Dušan Babjak-ELREMO
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
16/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p Jaroslav Kira - DREVPOL
1. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskynutí nenávratného finančného príspevku
271/2009/1.1/OPV D02
Doplnená
0,00 € Základná škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
17/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Pavol Kuzma - PABLONAS
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
18/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Milan Roško - Slovak Logistics System
1. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
048/2009/3.1./OPV/D03
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
042/2009/3.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Základná škola, Hlavná 209, 07664 Zemplínska Teplica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
002/2009/4.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ