Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2011
Príkazná zmluva o poskytovaní strážnej služby
90/2011-4220-2040
0,00 € Štefan Škápik Ministerstvo hospodárstva SR
22. Február 2011
Príkazná zmluva o poskytovaní strážnej služby
91/2011-4220-2040
0,00 € Anton Jelínek Ministerstvo hospodárstva SR
24. Február 2011
Delimitačný protokol
79/2011-4220-2040
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo hospodárstva SR
25. Február 2011
Dohoda o urovnaní
76/2011-4220-2040
0,00 € Domáce potreby, š.p. v likvidácii Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
93/2011-4220-2030
0,00 € BONUL, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí
51/2011-4200-4100
0,00 € Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí
52/2011-4200-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí
53/2011-4200-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí
54/2011-4200-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2011
Dohoda o spolupráci
35/2011-4220-4100
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo hospodárstva SR
3. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o rozšírení spolupráce
63/2010-4200-2030
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
14. Marec 2011
Zmluva o prevode správy
111/2011-4220-2110
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo hospodárstva SR
21. Marec 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
110/2011-4220-3100
0,00 € mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo hospodárstva SR
21. Marec 2011
Delimitačný protokol č. 12/2011
140/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo hospodárstva SR
21. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 11/2011
109/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Sereď Ministerstvo hospodárstva SR
22. Marec 2011
Mandátna zmluva
145/2011-4220-3100
0,00 € BOMACONSULT, s.r.o. Nadácia na podporu poprivatizačného podnikania
23. Marec 2011
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
124/2011-4220-2110
0,00 € Mesto Senec Ministerstvo hospodárstva SR
23. Marec 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
133/2011-4220-2110
0,00 € Mgr. Adriána Falťanová Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2011
Zmluva
100/2011-4220-2010
0,00 € Francúzsky inštitút v Bratislave Ministerstvo hospodárstva SR
28. Marec 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
121/2011-4220-2040
0,00 € SR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva SR