Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
74/2023-2060-4250-6
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
29. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQH8-ZZ-1
190 000,00 € WAJDA WINE, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
52/2024-2060-4233-00005
407 250,00 € BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AUV3-ZZ-1
1 429 680,00 € ZIZIN, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. 3/2023
348/2023-2060-2063
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA, správca majetku štátu: Slovenská správa ciest SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 11/2024
21/2024-2060-2063
291,00 € Ing. Silvio Glézl, RNDr. Marta Glézlová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V807-ZZ-1
635 049,49 € HF Slovakia a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024
19/2024-2060-2063
34 300,00 € SLOSO SERVIS s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
26. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X547-ZZ-1
40 275,00 € P M R , s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Február 2024
Kontrakt na rok 2024
45/2024-2060-3320
310 149,00 € Múzeum obchodu Bratislava Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o financovaní
22/2024-2060-4250
312 621 294,14 € Slovak Investment Holding, a.s.; National Development Fund III., s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X547-ZZ-2
1 979 437,50 € P M R , s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
146/2021-2060-4233-BAG1-ZZ-1
193 933,68 € Ing. Viktor Popovič – DANWER; Ing. Viktor Popovič Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASW7-ZZ-1
170 100,00 € Marian Kalafut Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva č. 45/2023
340/2023-2060-2063
358,00 € Mgr. Ivana Švachulová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
52/2024-2060-4233-00012
303 862,50 € GASKOV, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AFH4-ZZ-1
149 298,75 € MI PLASTIK PLUS a. s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z195-ZZ-1
182 301,41 € reklama BARTOŠ, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
74/2023-2060-4250-8
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR; Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. November 2023
Servisná zmluva o poskytovaní služieb
293/2023-2060-2020
0,00 € ANeT Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky