Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
7/2023-2060-2063
5 088,00 € Milan Čellár SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-R428–ZZ-2
807 500,00 € MERTC s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4236-106
202 218,86 € Domäsko, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-I154-ZZ-1
120 466,50 € MIDOPO s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 50/2022
320/2022-2060-2063
5 000,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APN6-ZZ-1
240 170,00 € TOP REFAL obaly, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V653-ZZ-1
495 560,60 € CRT ELECTRONIC s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V653-ZZ-2
495 560,60 € CRT ELECTRONIC s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWA1-ZZ-1
309 787,32 € PÖTTINGER STROJE, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-75
3 000 000,00 € VE Telek s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-40
190 457,07 € Enviroterm, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
37/2023-2060-2063
359,72 € Juraj Chudý, Ivan Magát a manželka Marcela Magátová, Anton Jaško, Anna Somsedíková, Mária Kňazeová, Helena Magátová SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
27. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 52/2022
322/2022-2060-2063
160,00 € NELLY Consulting, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Marec 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 4/2022
319/2022-2060-2063
5 106,16 € SR - Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Dodatok č. 5
64/2023-2060-3200
0,00 € MH Invest II, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
54/2023-2060-2060
17 723,37 € Simona Kalvodová, zastúpená: Advokátska kancelária Matoška, s. r. o. Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
4/2023-2060-2063
23 000,00 € Jaromír Kleinedler Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X507-ZZ-2
265 495,00 € Karol Gejdoš Galia Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Y891-ZZ-1
211 500,00 € SYNKLAD ENERGY, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X579-ZZ-1
259 605,00 € VK-stroj s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky