Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dohoda o splátkach
122/2023-2060-1050
3 320,00 € MUDr. Nikolaj Fomincev Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Jún 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
191/2018-2060-2230-S543-ZZ-1
22 297,90 € Render Frame s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
136/2023-2060-4241
2 940,00 € PhotoMartini, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
44/2023-2060-2030
6 852,00 € HOPIN, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY
42/2023-2060-1020
34 176,00 € TELECOM ALARM s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
400/2021-2060-4236-BYW3- ZZ1
10 000 000,00 € Handtmann Kechnec s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Máj 2023
INVESTMENT AGREEMENT
126/2023-2060-4200
0,00 € REFLEX SK, s.r.o. a MH INVEST, s.r.o. the Slovak Republic, acting through the Prime Minister and the Ministry of Economy of the Slovak Republic
24. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
146/2021-2060-4233-BAI2/1
78 588,43 € Tempesta s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
61/2021-2060-4230-AWX3/1
75 480,00 € CUKON s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
24. Máj 2023
Príkazná zmluva
128/2023-2060-4230
1 792,80 € Ing. Viliam Čačko, PhD. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-ASS7-ZZ-1
199 602,80 € ROMANTIK FRATELLI, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné vec
61/2021-2060-4230-AVL8-ZZ-1
199 996,50 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, skrátene VÚOOD, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X413-ZZ-1
127 650,00 € ŠVEC a SPOL, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
18. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení výcviku expertov z členských štátov Organizácie pre zákaz chemických zbraní
73/2023-2060-1051
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Máj 2023
TECHNICAL AGREEMENT
106/2023-2060-1051
8 995,43 € THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
112/2023-2060-4230
1 700,00 € Ing. Jozef Ivanič Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-AUF5-ZZ-1
198 135,00 € Hansman s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
17. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
52/2023-2060-4250
Doplnená
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
131/2023-2060-2030
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-CLP8
8 470 000,00 € ANDRITZ Slovakia s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky