Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
181/2012-4220-2110
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz Ministerstvo hospodárstva SR
18. Máj 2012
Dodatok č. 1
165/2012-4220-4330
0,00 € dFlex Nitra, spol. s r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
29. Máj 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
182/2012-4220-4110
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
15. Jún 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
197/2012-4220-2100
0,00 € PhDr. Marián Mrva Ministerstvo hospodárstva SR
18. Jún 2012
Zmluva o zabezpečení výcviku inšpektorov
172/2012-4220-1050
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo hospodárstva SR
21. Jún 2012
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
199/2012-4220-2040
0,00 € Mária Csehová a Štefan Cseh Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o ubytovaní
202/2012-4220-2100
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
29. Jún 2012
Dodatok č. 3
208/2012-4220-2100
0,00 € Ing.Vincent Straka Ministerstvo hospodárstva SR
11. Júl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
206/2012-4220-4110
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
12. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
210/2012-4220-2110
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
12. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
212/2012-4220-2110
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
24. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 621713
190/2012-4220-2100
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
25. Júl 2012
Príkazná zmluva
201/2012-4220-2110
0,00 € Obvodný banský úrad Ministerstvo hospodárstva SR
1. August 2012
Dodatok č. 2
232/2012-4220-1010
0,00 € Entrans, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
7. August 2012
Servisná zmluva
228/2012-4220-2110
0,00 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
9. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie
229/2012-4220-3100
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo hospodárstva SR
28. August 2012
Dohoda o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
195/2012-4220-4100
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
25. September 2012
Delimitačný protokol č. 22/2012
259/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo hospodárstva SR
25. September 2012
Delimitačný protokol č. 24/2012
260/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo hospodárstva SR
26. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve na podprogram 07K 04
220/2012-4220-3100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR