Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2012
Listina o vzdaní sa a ukončení
392/2012-4220-4220
0,00 € GDF International S.A.S., E.ON Ruhrgas AG, GDF Suez S.A., E.ON Ruhrgas International GmbH, Slovak Gas Holding B.V., Seattle Holding B.V. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
18. December 2012
Zmluva o reorganizácii skupiny SPP
393/2012-4220-4220
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
18. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
357/2012-4220-2110
0,00 € Ing. Alena Hlatká Ministerstvo hospodárstva SR
18. December 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o ubytovaní
368/2012-4220-2110
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
18. December 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o ubytovaní
380/2012-4220-2110
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
18. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
381/2012-4220-2110
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
18. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
382/2012-4220-2110
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2012
Delimitačný protokol č. 26/2012
372/2012-4220-2040
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2012
Dodatok č. 12
376/2012-4220-2100
0,00 € ELBAN, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve na podprogram 07K 04
359/2012-4220-3100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Delimitačný protokol č. 30/2012
365/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Delimitačný protokol č. 31/2012
366/2012-4220-2040
0,00 € Obec Podbrezová Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Delimitačný protokol č. 33/2012
367/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Revúca Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Delimitačný protokol č. 34/2012
377/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Poltár Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Delimitačný protokol č. 36/2012
378/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Topoľčany Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Delimitačný protokol č. 39/2012
379/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Vrbové Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
356/2012-4220-2110
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz Ministerstvo hospodárstva SR
21. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
358/2012-4220-2110
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR
28. December 2012
Poistná zmluva
408/2012-4220-2010
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
28. December 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke
361/2012-4220-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom Ministerstvo hospodárstva SR