Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
109/2013-3020-3020
0,00 € Wood & Company, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
105/2013-3020-2030
0,00 € Ing. Jozef Dutko Ministerstvo hospodárstva SR
27. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
101/2013-3020-2030
0,00 € Lívia Orenčáková Ministerstvo hospodárstva SR
27. Marec 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
104/2013-3020-2030
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
27. Marec 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
103/2013-3020-2030
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
27. Marec 2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o ubytovaní
106/2013-3020-2030
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
27. Marec 2013
Dodatok č. 2/2013 k zmluve o dodávke plynu
107/2013-3020-2030
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
28. Marec 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
102/2013-3020-2030
0,00 € Ing. Alena Hlatká Ministerstvo hospodárstva SR
28. Marec 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
113/2013-3020-2030
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz Ministerstvo hospodárstva SR
28. Marec 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
116/2013-3020-2030
0,00 € Ing. Pavol Dolhý Ministerstvo hospodárstva SR
28. Marec 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
112/2013-3020-2030
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR
3. Apríl 2013
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 2/2013
81/2013-3020-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
8. Apríl 2013
Zmluva
100/2013-3020-2010
0,00 € Francúzsky inštitút na Slovensku Ministerstvo hospodárstva SR
11. Apríl 2013
Dodatok č. 3/2013 k zmluve o dodávke plynu
118/2013-2050-2030
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
18. Apríl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
135/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Marek Kolesár Ministerstvo hospodárstva SR
23. Apríl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
132/2013-2050-3020
0,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky; Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
23. Apríl 2013
Dohoda v súvislosti s realizáciou nepeňažného vkladu
146/2013-2050-3020
0,00 € Slovak Gas Holding B.V. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a eustream, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
26. Apríl 2013
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1/2013
121/2013-2050-1100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
26. Apríl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
148/2013-2050-3020
0,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky a Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
26. Apríl 2013
Dohoda o splátkovom kalendári
122/2013-2050-1100
0,00 € MONOCRYSTALEX SK, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR