Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
214/2013-2050-2030
0,00 € PhDr. Jana Kadlečíková Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
215/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Pavol Dolhý Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
216/2013-2050-2030
0,00 € Lívia Orenčáková Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o ubytovaní
217/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
222/2013-2050-2030
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
213/2013-2050-2030
0,00 € JUDr. Jana Jakabová Ministerstvo hospodárstva SR
1. Júl 2013
Zmluva o ubytovaní č. 7/2013
224/2013-2050-2030
0,00 € Bc. Barbora Špitová Ministerstvo hospodárstva SR
2. Júl 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
223/2013-2050-1210
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
12. Júl 2013
Delimitačný protokol č. 2/2013/OMP
199/2013-2050-3010
0,00 € SR - Obvodný úrad Banská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
25. Júl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
241/2013-2050-1210
0,00 € Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
26. Júl 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
238/2013-2050-3020
0,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky a Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
26. Júl 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
247/2013-2050-2030
0,00 € Lívia Orenčáková Ministerstvo hospodárstva SR
29. Júl 2013
Dodatok č. 1
229/2013-2050-1210
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
29. Júl 2013
Dodatok č. 9
230/2013-2050-1210
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
31. Júl 2013
Delimitačný protokol č. 12/2013
239/2013-2050-3010
0,00 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
13. August 2013
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
248/2013-2050-2020
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo hospodárstva SR
14. August 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
256/2013-2050-2030
0,00 € Bc. Jana Vilčeková Ministerstvo hospodárstva SR
16. August 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
252/2013-2050-2030
0,00 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
3. September 2013
Zmluva o dielo
264/2013-2050-2030
Doplnená
0,00 € PYROKONTROL Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
11. September 2013
Delimitačný protokol č. 13/2013
270/2013-2050-3010
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR