Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2013
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2013
339/2013-2050-3010
0,00 € Ing. Ľudmila Labašová Ministerstvo hospodárstva SR
29. Október 2013
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 59/2013
340/2013-2050-3010
0,00 € Valéria Nevláčilová Ministerstvo hospodárstva SR
4. November 2013
Dodatok č. 7 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
353/2013-2050-3020
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku Slovenskej republiky
12. November 2013
Delimitačný protokol č. 17/2013
368/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Žilina Ministerstvo hospodárstva SR
13. November 2013
Delimitačný protokol č. 18/2013
369/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Revúca Ministerstvo hospodárstva SR
13. November 2013
Delimitačný protokol č. 19/2013
370/2013-2050-3010
0,00 € Obec Lednické Rovne Ministerstvo hospodárstva SR
13. November 2013
Delimitačný protokol č. 20/2013
371/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Svit Ministerstvo hospodárstva SR
13. November 2013
Delimitačný protokol č. 21/2013
375/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Zvolen Ministerstvo hospodárstva SR
13. November 2013
Zmluva o zabezpečení kurzu laboratórnych zručností
346/2013-2050-1050
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR
14. November 2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
312/2013-2050-1210
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
14. November 2013
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
313/2013-2050-1210
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
14. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb
237/2013-2050-2020
0,00 € PanGen s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
18. November 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 7/2013
379/2013-2050-3010
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-1/2013-2050-1200
0,00 € VFS Financial Services Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-2/2013-2050-1200
0,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-3/2013-2050-1200
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-4/2013-2050-1200
0,00 € VB LEASING SK, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-5/2013-2050-1200
0,00 € S Slovensko spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-6/2013-2050-1200
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-7/2013-2050-1200
0,00 € IKB Leasing SR, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR