Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-8/2013-2050-1200
0,00 € VÚB Leasing, a. s. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-9/2013-2050-1200
0,00 € Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-10/2013-2050-1200
0,00 € Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-11/2013-2050-1200
0,00 € IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-13/2013-2050-1200
0,00 € Oberbank Leasing s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
25. November 2013
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe
338-12/2013-2050-1200
0,00 € SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
29. November 2013
Dodatok č. 10 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu
408/2013-2050-1200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
11. December 2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
401/2013-2050-3020
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR; Fond národného majetku Slovenskej republiky
11. December 2013
Sublicenčná zmluva
374/2013-2050-1020
0,00 € VUJE, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13. December 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb
415/2013-2050-3020
0,00 € Wood & Company, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13. December 2013
Dohoda o urovnaní
360/2013-2050-3010
0,00 € LUREAL, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
16. December 2013
Delimitačný protokol č. 15/2013
400/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
420/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Jana Jánošová Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
423/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Alena Hlatká Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
424/2013-2050-2030
0,00 € PhDr. Jana Kadlečíková Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
425/2013-2050-2030
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
426/2013-2050-2030
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
419/2013-2050-2030
0,00 € Peter Matu Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
421/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR
17. December 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
422/2013-2050-2030
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR