Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
377/2011-4220-2040
0,00 € SR - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre Ministerstvo hospodárstva SR
14. Júl 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
378/2011-4220-2040
0,00 € Viliam Janči a Ľubica Jančiová Ministerstvo hospodárstva SR
15. Júl 2011
Zámenná zmluva
199/2011-4220-2040
0,00 € Magdaléna Vidová Ministerstvo hospodárstva SR
25. Júl 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní
375/2011-4220-2100
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
26. Júl 2011
Dohoda o plnení úloh
410/2011-4220-1000
0,00 € Ing. Martin Chren Ministerstvo hospodárstva SR
27. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
379/2011-4220-3100
0,00 € Mesto Hnúšťa Ministerstvo hospodárstva SR
8. August 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena a Dodatok č. 1 k zmluve
294/2011-4220-2040
0,00 € Ing. Juraj Fejda a Ing. Milan Ličko Ministerstvo hospodárstva SR
25. August 2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke
430/2011-4220-2100
0,00 € Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi Ministerstvo hospodárstva SR
2. September 2011
Dohoda o plnení úloh
449/2011-4220-1000
0,00 € Mgr. Róbert Merva Ministerstvo hospodárstva SR
5. September 2011
Zmluva o ubytovaní
450/2011-4220-2100
0,00 € Ing. Ivan Pacek Ministerstvo hospodárstva SR
5. September 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
445/2011-4220-3100
0,00 € Obec Petrovany Ministerstvo hospodárstva SR
7. September 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere
457/2011-4220-3100
Doplnená
0,00 € Catwin, s.r.o. Nadácia na podporu poprivatizačného podnikania
12. September 2011
Delimitačný protokol
381/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Považská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
12. September 2011
Delimitačný protokol
418/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Zvolen Ministerstvo hospodárstva SR
12. September 2011
Delimitačný protokol
382/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo hospodárstva SR
12. September 2011
Delimitačný protokol
433/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Ružomberok Ministerstvo hospodárstva SR
14. September 2011
Dodatok č. 4
438/2011-4220-3100
0,00 € Obec Nededza Ministerstvo hospodárstva SR
19. September 2011
Dohoda o plnení úloh
481/2011-4220-1000
0,00 € Ing. Martin Chren Ministerstvo hospodárstva SR
19. September 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
448/2011-4220-2010
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Ministerstvo hospodárstva SR
28. September 2011
Zmluva o prevode správy
479/2011-4220-2100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR