Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2011
Dohoda o plnení úloh
489/2011-4220-1000
0,00 € Mgr. Róbert Merva Ministerstvo hospodárstva SR
29. September 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie inžinierskych stavieb, projektovej dokumentácie, výkup pozemkov a objektov súvisiacich s regionálnym rozvojom, č. 394/2008-3100-3200
474/2011-4220-3100
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo hospodárstva SR
30. September 2011
Dodatok č. 8 k zmlve o vytvorení vlastníckych práv
453/2011-4220-2100
0,00 € ELBAN,a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
4. Október 2011
Delimitačný protokol
501/2011-4220-2040
0,00 € Obec Chynorany Ministerstvo hospodárstva SR
12. Október 2011
Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 1/2011
499/2011-4220-3200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
18. Október 2011
Zmluva o vypožičaní nádob
484/2011-4220-2100
0,00 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
18. Október 2011
Zmluva o zabezpečení kurzu
500/1050-4220-2011
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo hospodárstva SR
18. Október 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní
520/2011-4220-2110
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve na podprogram 07K 04
496/2011-4220-3100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2011
Zmluva o budúcej zmluve
526/2011-4220-2040
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2011
Delimitačný protokol č. 36/2011
530/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2011
Delimitačný protokol č. 37/2011
528/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2011
Delimitačný protokol č. 38/2011
529/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2011
Delimitačný protokol č. 39/2011
527/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
21. Október 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
405/2011-4220-2040
0,00 € SR - Krajský školský úrad v Bratislave Ministerstvo hospodárstva SR
21. Október 2011
Dodatok č. 2
518/2011-4220-2110
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
485/2011-4220-3200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
26. Október 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
538/2011-4220-2040
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
2. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí odborných poradenských a konzultačných služieb
491/2011-4220-2000
0,00 € Capgemini Slovensko, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
7. November 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov
551/2011-4200-2010
0,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR