Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
519/2011-4220-2110
0,00 € Dolphin Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
9. November 2011
Dohoda o plnení úloh
555/2011-4220-1000
0,00 € Mgr. Róbert Merva Ministerstvo hospodárstva SR
15. November 2011
Zmluva o dodávke vody
482/2011-4220-2100
0,00 € KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
15. November 2011
Delimitačný protokol
579/2011-4220-2040
0,00 € Obec Valaská Belá Ministerstvo hospodárstva SR
15. November 2011
Delimitačný protokol
584/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Sereď Ministerstvo hospodárstva SR
15. November 2011
Dodatok č. 1
587/2011-4220-2040
0,00 € Magdaléna Vidová Ministerstvo hospodárstva SR
15. November 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
552/2011-4220-3100
0,00 € Obec Nededza Ministerstvo hospodárstva SR
16. November 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
562/2011-4220-2040
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR
16. November 2011
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
561/2011-4220-2040
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
23. November 2011
Dohoda o zrušení záväzku
545/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
29. November 2011
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
560/2011-4220-2000
0,00 € Bc. Elena Babuliaková Ministerstvo hospodárstva SR
29. November 2011
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
590/2011-4220-2000
0,00 € Bc. Dana Takácsová Ministerstvo hospodárstva SR
30. November 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme motorových vozidiel
511/2011-4220-2110
0,00 € KIA Motors Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
6. December 2011
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
620/2011-4220-2010
0,00 € Likvidátor š.p.: BANE Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii Ing. Emanuel Olšavský Ministerstvo hospodárstva SR
15. December 2011
Dohoda o plnení úloh
655/2011-4220-1000
0,00 € Mgr. Róbert Merva Ministerstvo hospodárstva SR
15. December 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
647/2011-4220-3100
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo hospodárstva SR
16. December 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
644/2011-4220-2100
0,00 € PhDr. Marián Mrva Ministerstvo hospodárstva SR
16. December 2011
Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. 1/2011
641/2011-4220-3200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
16. December 2011
Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 2/2011
642/2011-4220-3200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
16. December 2011
Zmluva o nájme a podnájme
550/2011-4220-2100
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR