Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2011
Dohoda o ukončení zmluvy
657/2011-4220-2100
0,00 € PYROKONTROL Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
22. December 2011
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
652/2011-4220-2000
0,00 € Likvidátor š.p. UTAR Bratislava, š.p. v likvidácii, JUDr. Otakar Náhlovský Ministerstvo hospodárstva SR
22. December 2011
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
654/2011-4220-2000
0,00 € Likvidátor š.p. TEXICOM BZ Trenčín, š.p. v likvidácii, JUDr. Otakar Náhlovský Ministerstvo hospodárstva SR
22. December 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní č. 13/2007, reg. č. 51/2007-3100-2030 uzatvorenej dňa 07.02.2007
662/2011-4220-2100
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
22. December 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 6/2011, reg. č. 355/2011-4220-2110 uzatvorenej dňa 18. 07. 2011
663/2011-4220-2100
0,00 € Ing. Vincent Straka Ministerstvo hospodárstva SR
27. December 2011
Dodatok č. 9
643/2011-4220-2100
0,00 € ELBAN,a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
28. December 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke
629/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
29. December 2011
Dodatok č. 1
661/2011-4220-3100
0,00 € MH Invest, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
29. December 2011
Dodatok č. 7
645/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
29. December 2011
Dodatok č. 8
646/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
10. Január 2012
Zmluva o prevode správy majetku
678/2011-4220-2040
0,00 € SR - Slovenská správa ciest Ministerstvo hospodárstva SR
10. Január 2012
Zmluva o výpožičke
679/2011-4220-2040
0,00 € SR - Slovenská správa ciest Ministerstvo hospodárstva SR
11. Január 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke
628/2011-4220-2100
0,00 € Hlavný banský úrad Ministerstvo hospodárstva SR
11. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o palivových kartách
648/2011-4220-2110
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
17. Január 2012
Delimitačný protokol č. 2/2012
Delimitačný protokol č.2/2012
0,00 € Obec Červeník Ministerstvo hospodárstva SR
17. Január 2012
Dodatok č. 1
15/2012-4220-2040
0,00 € JUDr. Štefan Straka, JUDr. Dana Straková Ministerstvo hospodárstva SR
26. Január 2012
Dodatok č. 1
680/2011-4220-2110
0,00 € AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
31. Január 2012
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
9/2012-4220-2100
0,00 € TeamPrevent, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
31. Január 2012
Zmluva o ubytovaní č. 1/2012
49/2012-4220-2100
0,00 € Ing. Marián Záhora Ministerstvo hospodárstva SR
1. Február 2012
Delimitačný protokol č. 5/2012
12/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Handlová Ministerstvo hospodárstva SR