Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 027/1.2/2011
052/1.2MP/2010
Doplnená
0,00 € Obec Kopčany Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 035/1.2/2011
084/1.2MP/2010
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z042/3.2/2011
010/3.2MP/2010
Doplnená
3 378 272,17 € Hriňovská energetická, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 58/3.1/2011
039/3.1MP/2010
Doplnená
275 384,15 € obec Kopčany Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 032/1.2/2011
029/1.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mestská ČOV s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Žiadosť o zmenu č. Z048/3.2/2011
002/3.2MP/2010
Doplnená
319 068,24 € obec Malženice Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. č. 055/3.1/2011
040/3.1MP/2010
Doplnená
1 825 313,66 € Mesto Nitra Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Žiadosť o zmenu č. Z043/3.1/2011
029/3.1MP/2010
Doplnená
392 482,47 € mesto Nováky Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z045/3.1/2011
044/3.1MP/2010
0,00 € obec Oslany Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z050/3.2/2011
018/3.2MP/2010
0,00 € TSM Partizánske, s.r.o Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Žiadosť o zmenu č. Z044/3.2/2011
019/3.2MP/2010
Doplnená
1 159 465,71 € obec Pčoliné Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z051/3.2/2011
013/3.2MP/2010
Doplnená
0,00 € Rimavská energetická, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z041/3.1/2011
032/3.1MP/2010
0,00 € mesto Strážske Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu
Z 017/4.2/2011
0,00 € Mesto Nitra Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu
Z 130/4.1/2010
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z132/4.1/2010
019/4.1MP/2009
0,00 € obec Zemné Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z079/4.2/2011
035/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € CSM-STAV s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 002/5/2011
006/5.1 - 5.3MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 038/1.2/2011
025/1.2MP/2009
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 015/1.1/2011
015/1.1MP/2010
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR